Hoogwaterbeschermingsprogramma
IJsselwerken

De IJsseldijk is een van de vele dijken die Nederland beschermt tegen hoog water. De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het project IJsselwerken zorgt dat de dijk versterkt gaat worden en straks weer voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Het is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

 

 

IJsselwerken

{"tabBasic":{"type":"items","title":"IJsselwerken","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"211166"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Samen met
GRONDEIGENAREN, MEDE-OVERHEDEN EN OMGEVINGSPLATFORM 

Bij dit project werken we samen met grondeigenaren, bewoners en belangengroepen, het Omgevingsplatfom en mede-overheden. Samen werken we aan de plannen voor dijkversterking.

 

 

 

Wij zijn...
IJSSELWERKEN

Logo Drents Overijsselse Delta - uw waterschap

Logo Boskalis

 

 

Als eerste op de hoogte
MELD JE AAN VOOR
DE NIEUWSBRIEF

Aanmelden

 

 

Cookie-instellingen